Luxemburg


Administration du cadastre et de la topographie (ACT)
(De Administratie van het Kadaster en de topografie)


De belangrijkste taken van de ACT kunnen onderverdeeld worden in drie grote groepen:

 • de creatie, het beheer, de actualisering en de verspreiding van officiële land- en cartografische gegevens in het Groothertogdom Luxemburg.
 • officiële opmetingen in het Groothertogdom, geregeld door de wet van 25 juli 2002 houdende de oprichting en de reglementering van het beroep van landmeter en officiële landmeter, wordt uitgevoerd en gecontroleerd door de ACT.
 • het beheer van de nationale geodetische netwerken.

Als beheerder van de cartografische referentiegegevens van het land, stelt de ACT de geografische data ter beschikking en maakt zij de werking mogelijk van de vastgoedmarkt dankzij het efficiënte beheer van de landeigendommen.

Topografische kaarten


Een topografische kaart geeft een getrouw beeld van het terrein weer. Ze verschilt van thematische kaarten (stadsplattegronden, wegenkaarten, enz.) door de rijke inhoud, de hoge precisie en vooral de weergave van de topografie met behulp van hoogtelijnen.

Bovendien maken topografische kaarten het mogelijk de geometrische plaats van elk element te bepalen, aangezien deze kaarten in het nationale coördinatenstelsel zijn gedefinieerd.

De toepassingsgebieden van topografische kaarten zijn talrijk:

 • studies en planning van technische projecten
 • oriëntatie (militair, toerisme, sport,...)
 • plaatsbepalingen
 • administratief beheer (biotopen, waterbeheer,...)
 • basiskaart voor diverse thematische en andere kaarten.

Een topografische kaart kan niet voldoen aan alle specifieke behoeften van een dergelijk breed scala van gebruikers, maar ze vormt wel een waardig compromis dat het best aan de noden van de gebruikers beantwoordt.

Een belangrijk kenmerk van de topografische kaarten, is dat ze regelmatig worden geactualiseerd.

De inhoud van een kaart en de nauwkeurigheid van de locatie van de weergegeven topografische objecten is afhankelijk van de schaal van de kaart. Afhankelijk van de keuze van de schaal, moeten voorwerpen worden gegeneraliseerd om de goede leesbaarheid van de kaart te waarborgen.

Craenen verdeelt de topografische kaarten van Luxemburg op schaal: 1:20.000, 1:50.000 en 1:100.000.

Topografische kaarten - schaal 1:20.000


Topo20 R series

De huidige editie van de toeristische topografische kaart op schaal 1: 20.000 van de R-serie, is verdeeld in 10 bladen, die elk betrekking hebben op een specifieke toeristische regio, onderscheidt zich door de volgende nieuwigheden:

 • actualisering van de inhoud van de basiscartografie,
 • verbeterde leesbaarheid van de kaart,
 • herziening en aanvulling van de toeristische wandelroutes met weergave van hun startpunt en nieuwe benaming,
 • actualisering van het fietsroutenetwerk,
 • aanduiding van de Mullerthal-Trail en MTB circuits, met indicatie van hun markering,
 • herziening van de toeristische informatie en vrijetijdsactiviteiten.

Voorbeeld:
Topo20 exemple

De indeling van het Groothertogdom Luxemburg in 10 kaartbladen:
decoupage cartes topo20 R

Topografische kaarten - andere schalen


Schalen 1:50.000 en 1:100.000

Topo50

De topografische kaarten van het Groothertogdom Luxemburg op kleine schaal zijn als volgt uitgegeven:

Het grondgebied van het Groothertogdom
op schaal 1:50.000, in twee bladen:
één blad NOORD en één blad ZUID
50000 NORD 50000 SUD
op schaal 1:100.000, op één kaartblad:
normale grootte of mini-formaat
Topo 100

< Vorige
Volgende >

< Terug naar overzicht kaarten