Frontkaart 1914-1918


De Grote Oorlog in de Westhoek


Algemeen:
Deze frontkaart is de eerste die een volledig overzicht geeft van het oorlogserfgoed van de eerste wereldoorlog in de Westhoek, van Nieuwpoort tot Ploegsteert. Nieuw terreinonderzoek, gecombineerd met de analyse van oude loopgravenkaarten, resulteert in een precieze positionering (in tijd en ruimte) van de frontlinies, militaire operaties en overstromingen.

Meer dan 220 gedenktekens, 170 sites met oorlogsgraven, alle publiek toegankelijke bunkers en loopgraven, naam- en demarcatiestenen, mijnkraters,… zijn nauwkeurig gelokaliseerd op de kaart. Het aanvullend viertalig register (met GPS locaties) maakt het mogelijk om elk slagveld te lokaliseren en er informatie over te verkrijgen.

De projectie op een recente basiskaart, met toevoeging van musea, toeristische diensten, bezoekers- en informatiecentra, maakt van deze frontkaart een onmisbaar instrument voor een bezoek aan de regio van de slagvelden.


Inhoud:
De frontkaart bestaat uit een gevouwen kaart en een bezoekersgids. Beide zijn complementair, maar kunnen ook apart gebruikt worden. Ze verwijzen intuïtief naar elkaar door gebruik van kleuren en duidelijke symbolen.

1. De kaart toont de precieze ligging van de oorlogssites. Een specifiek symbool maakt duidelijk tot welke categorie een site behoort, de nummering verwijst naar het register in de bezoekersgids. Gedenktekens en begraafplaatsen krijgen een extra aanduiding om de nationaliteit ervan de specifiëren.

Ook worden de exacte posities van de frontlinies, frontliniebewegingen, aanvallen, veldslagen en overstroming aangegeven op de kaart. Met behulp van kleuren (elke belangrijke periode heeft een aparte kleur) wordt de chronologie van de gebeurtenissen getoond in een begrijpelijke manier, zodat men makkelijk het verloop van de oorlog kan volgen.

2. De bezoekersgids bevat een uitgebreide en goed gestructureerde lijst van alle slagvelden. De lijst is onderverdeeld in 3 hoofcategorieën (gedenktekens, oorlogsgraven, slagvelden), overeenkomstig met de symbolen op de kaart.

De categorie van de gedenktekens is verder onderverdeeld per nationaliteit en er wordt gespecifieerd ter ere van welke eenheid, persoon of gebeurtenis het gedenkteken werd opgericht.

De categorie van de oorlogsgraven is verder onderverdeeld per nationaliteit en ligging van de graven. Voor elke begraafplaats wordt het aantal graven vermeld. Voor individuele graven worden de naam van de soldaat, zijn eenheid en (indien beschikbaar) datum van overlijden toegevoegd.

Alle sites van slagvelden in de lijst zijn logisch geordend per categorie. Voor elke site is de naam en het adres (straat en gemeente) toegevoegd. De raster referentie en nummering verwijzen naar de ligging van de site op de kaart.

Kenmerken:

  • Het volledige front van Nieuwpoort tot Ploegsteert;
  • Volledig overzicht van het oorlogserfgoed van de eerste wereldoorlog in de Westhoek;
  • Recente basiskaart op schaal 1:35.000;
  • Gebaseerd op nieuw terreinonderzoek en oude loopgravenkaarten;
  • Nauwkeurige positionering van de frontlinies; militaire operaties en overstromingen;
  • Viertalig register (met GPS locaties) met gedenktekens, sites met oorlogsgraven, alle publiek toegankelijke bunkers en loopgraven, naam- en demarcatiestenen, mijnkraters, musea, toeristische diensten, bezoekers- en informatiecentra, ...
  • Opsomming van de sites die het meest aangeraden worden voor een bezoek.

Battle map

< Vorige
Volgende >

< Terug naar overzicht kaarten