Nationaal Geografisch Instituut van België


Het NGI houdt de topo-geografische inventaris van België bij en produceert topografische en toeristische kaarten.

Topografische kaarten

Topo 20000

Kaartserie op schaal 1:20 000


Deze kaartseries stemmen qua inhoud en nauwkeurigheid overeen met de series op schaal 1:10 000.

Elk kaartblad bedekt een gebied van 160 km². Deze reeksen zijn bijgevolg uiterst bruikbaar voor didactische doeleinden en zijn ook erg in trek bij wandelaars, fietsers, jeugdbewegingen enzovoort.

Deze kaarten zijn aangemaakt op de digitale manier. Elk kaartblad is 80 cm breed en 50 cm hoog. De meeste hebben ook een UTM-ruitennet.
UITTREKSELS TOPO 20

Stedelijk gebied

Bos- en reliëfrijk gebied

Kustzone

Topo 50000

Kaartserie op schaal 1:50 000


De kaartreeks op schaal 1:50 000 wordt door generalisatie afgeleid van de grootschalige reeksen zoals de 1:10 000 en de oudere 1:25 000. Ze is dus iets minder gedetailleerd en iets minder nauwkeurig dan deze reeksen.

De 1:50 000 wordt door Defensie als stafkaart gebruikt. Als militaire kaart bij uitstek voldoet ze aan hoge eisen op het vlak van kwaliteit (volledigheid, correctheid) en nauwkeurigheid. Ze geeft een overzichtelijk beeld van het grondgebied. Elk kaartblad van 64 cm breed en 40 cm hoog bedekt een gebied van 640 km².

Sinds einde 2001 is de eerste digitale editie 1:50 000 voor het volledige Belgische grondgebied beschikbaar. De tweede editie werd gerealiseerd tussen 2002 en 2008.

Voor de update werd bovendien gebruik gemaakt van pen computers, waardoor de gegevens direct op het terrein aangepast kunnen worden.

Sinds 2009 werkt het NGI aan een derde editie. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van de referentiegegevens 1:10 000 en de pen computers.
UITTREKSELS TOPO 50

Stedelijk gebied

Bos- en reliëfrijk gebied

Kustzone

OVERZICHT:
Topo 50 indeling

Topo 100000

Kaartserie op schaal 1:100 000


De nieuwe topografische serie 1:100 000 bestaat uit 9 kaartbladen. Elke Belgische provincie heeft zijn eigen kaart behalve de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant die samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op één kaartblad voorkomen.

De kaarten zijn volledig vernieuwd, waarbij ook de lay-out volledig is gemoderniseerd. Dit alles maakt dat de kaart zeer leesbaar is.

Bebouwing en bodemgebruik zijn weergegeven d.m.v. zonering, het reliëf werd voorgesteld met behulp van schaduwtechnieken en de kaarten bevatten GPS-coördinaten.

Deze provinciekaarten zijn vooral nuttig als regionale overzichtskaart; automobilisten en motorrijders die graag uitgebreide topografische informatie op hun routekaarten zien, kunnen er handig gebruik van maken.
UITTREKSELS TOPO 100

Stedelijk gebied

Bos- en reliëfrijk gebied

Kustzone

OVERZICHT:
Topo 100 indeling

Topo 250000

Kaarten op schaal 1:250 000


De kaart op schaal 1:250 000 geeft, ondanks haar kleine schaal, een gedetailleerde voorstelling van ‘s lands geografie en topografie. Deze gegeneraliseerde kaart van België heeft voornamelijk betrekking op de verkeerswegen (wegennet, spoorwegnet), de hydrografie, de woonkernen, het bodemgebruik en de landschapselementen van België. Ze bestaat zowel in gevouwen vorm (recto-verso) als in ongevouwen vorm (twee delen).

Editie 2013
Bij deze kaart hoort tevens een lijst met de Belgische woonplaatsen, die gemakkelijk op de kaart kunnen teruggevonden worden. Het geheel (geplooide kaart + index) bevindt zich in een plastic map.

Low-air Low Air pict
Deze kaart van België bevat informatie over de luchtvaart en wordt jaarlijks aangepast. De luchtvaart- gegevens komen als opdruk op de NGI-kaart op schaal 1:250 000.

De kaart is onder de volgende vormen verkrijgbaar:

  • Twee afzonderlijke, niet-geplooide kaarten (Noord en Zuid)
  • 1 geplooide kaart (tweezijdig bedrukt)

UITTREKSELS TOPO 250

Stedelijk gebied

Bos- en reliëfrijk gebied

Uittreksel Low-Air

Toeristische kaarten

Toeristische kaarten


Het Nationaal Geografisch Instituut heeft, in samenwerking met gemeentebesturen, VVV's en andere verenigingen, een aantal toeristische kaarten gemaakt. Deze kaarten zijn vervaardigd op basis van de topografische kaarten en hebben dan ook dezelfde nauwkeurigheid. Wel vinden we op die kaarten nog toegevoegde toeristische informatie (wandelpaden, fietspaden, enzovoort).NGI België: Oorlogskaarten >


< Vorige
Voglende >

< Terug naar overzicht kaarten